פסטיבל גיימאון

הצבת חביות לאיסוף פסולת אלקטרונית

מבצע איסוף מוצרי חשמל בקרית אונו

הוצאת חוברת פעילויות לחג סוכות

עשרת ימי קיימות

מתחם ט"ו בשבט מקוון

כתבה באתר הצופים על האתר שלנו!

מציינים את יום ניקיון החופים

אתר זה נבנה באמצעות