הצבת חביות לאיסוף פסולת אלקטרונית

בחודש מרץ הוצבו בשבט און שתי חביות גדולות שמיועדות לאיסוף פסולת אלקטרונית מכל קהילת העיר. הפסולת האלקטרונית תלך לתהליך של הפרדה ומיחזור.

אתר זה נבנה באמצעות