1

בריאות ואושר

קידום חיים בריאים, תזונה ראויה ויחסים חברתיים ענפים ליצירת משמעות וסיפוק.

2

הצנע לכת

צורכים רק את מה שצריך, חוסכים במשאבים, משקיעים בתוכן ובמהות.

3

שיתוף פעולה וערבות הדדית

הצרכים של כולם נלקחים בחשבון, וביחד פועלים לסייע זה לזה.

4

פסולת

צמצום אשפה, שימוש חוזר ומחזור.

5

אוכל בריא

אוכלים אוכל בריא, שומר איכות סביבה ושניתן להכינו ביחד.

6

אנרגיה

התייעלות אנרגטית, חסכון בחשמל ובדלקים מזהמים, שימוש באנרגיה מתחדשת.

7

טבע

חיבור, כבוד ואהבה לטבע ולקיחת אחריות על שמירתו.

8

כלכלה מקומית

משאירים את המשאבים בתוך הקהילה, קונים בתוך הישוב והשכונה, מחזקים עסקים קטנים ומחליפים ציוד ביננו.

9

חינוך לקיימות

למידת ההשפעה שלנו על הסובב אותנו. היכרות עם עקרונות חיים ברי קיימא ושל היכולת שלנו לעשות שינוי למען החברה והסביבה.

10

הרחבת מעגלים

נעביר את זה הלאה ונקדם חשיבה והתנהגות מקיימת בסביבתנו.

אתר זה נבנה באמצעות