אתרים בנושא נטיעת עצים

1. אתר שמראה כמה עצים נטעו, ניתן לתרום כסף לנטיעת עצים נוספים
https://teamtrees.org/

2. מבצע נטיעות מקוונות לכבוד ט"ו בשבט של קק"ל

https://salkkl.kkl.org.il/haklek_veta/tubiShvat.aspx?lang=he

3. ניתן לתרום ולנטוע עצים/ לעזור באיסוף כספים והעלאת המודעות
https://onetreeplanted.org/


אתר זה נבנה באמצעות