יום כדור הארץ

נקודת מבט - יום כדור הארץ

מתודה 1 - פתיחה (5 דקות)

יום כדור הארץ חל מידי שנה ב22 באפריל. זהו יום שעוסק בחשיבות השמירה וההגנה על כדור הארץ. מטרת היום היא להעלות את המודעות ליכולת של כל אדם להשפיע על הסביבה באמצעות ההתנהלות שלו ביום יום. תוך כדי התחשבות בסביבה, מחזור והצמדות לעקרונות הקיימות נוכל לשמור על כדור הארץ.


מתודה 2 - משחק טריוויה (10 דקות)

נקריא לחניכים קטע קריאה (נספחים). נגיד להם מראש שהקטע יהיה עמוס בפרטים חשובים, ועליהם לנסות לזכור כמה שיותר פרטים.

לאחר מכן נחלק את החניכים לשתי קבוצות ונערוך תחרות טריוויה ביניהן.


טריוויה-

1. מתי מתקיים יום כדור הארץ?

א 18 למרץ

ב 22 לאפריל

ג 25 לאפריל

ד 8 לפברואר


2. מתי צוין יום כדור הארץ לראשונה?

א 1970

ב 1965

ג 1972

ד 1968


3. כמה אנשים השתתפו במחאה הראשונה של יום כדור הארץ?

א 10,000

ב 200,000

ג 80,000,000

ד 20,000,000


4. מכמה אחוזי מים כדור הארץ מורכב?

א %70.8

ב %40

ג 80.6%

ד 23.1%


5. לפני כמה זמן כדור הארץ נוצר

א 26 מליארד שנים

ב 4.5 מליארד שנים

ג 10 מליארד שנים

ד 18 מליארד שנים

6. מה המספר של כדור הארץ במערכת השמש?

א 3

ב 4

ג 8

ד 10


7. מתי התחילו החיים על פני כדור הארץ?

א 3.5 מליארד שנים

ב 4 מליארד שנים

ג 3 מליארד שנים

ד 4.5 מליארד שנים


8. מהי העיר המזוהמת ביותר בישראל?

א באר שבע

ב פתח תקווה

ג רמת גן 

ד חדרה


נספחים:

קטע קריאה יום כדור הארץ.docx

אתר זה נבנה באמצעות