חיות בסכנת הכחדה

ציוד: אין

מתודה 1: דיון בשאלה (10 דקות)

  • האם אתם אוהבים בע"ח? 
  • אילו בע"ח מצויים בסביבתנו?
  • האם שמעתם על עוף הדודו? היכן הוא מצוי? נכון, הוא איננו קיים יותר. 
  • אתם יודעים מדוע?

שינויים בסביבה הטבעית גרמו לו להישמד, ולכן הוא נעלם. ישנם בעלי חיים רבים נוספים, שאינכם מכירים וקרוב לוודאי גם לא תכירו.

ישנם בעלי חיים השייכים למינים שנמצאים בסכנת הכחדה.  

בשנת 1973 העביר הקונגרס האמריקני את חוק המינים בסכנת הכחדה, וקבע שתי הגדרות:

מין בסכנת הכחדה הוא מין אשר אוכלוסייתו קטנה, עד כדי סכנה להישרדות המין.

מין באיום הכחדה נמצא בסבירות גבוהה להפוך למין בסכנת הכחדה - אם לא יינקטו צעדים להגנתו.

מתודה 2 : חשיבה משותפת (15 דקות)
חושבים ביחד על רעיונות ודברים שאפשר לעשות כדי למנוע הכחדה של בע''ח.

הציעו רעיון לשמירת בעל החיים המצוי בסכנת הכחדה (כרזה, פרסומת, תמרור...)

מתודה 3 : משחק נכון\ לא נכון ( 5 דקות)

1. בישראל יש 50 מיני יונקים – לא נכון, יש 103
2. משקלן של הפנדה יכול להגיע עד ל-160 ק''ג – נכון
3. לפני מדענים, דובי הקוטב ייעלמו לגמרי מהטבע תוך כעשרים שנה,
אם תימשך התחממות כדור-הארץ באותו הקצב. – לא נכון , תוך 100 שנה
4. מעריכים כי כיום נותרו בעולם לא יותר מ-500 לוויתנים – נכון
5. פעם רוב האנשים צדו לוויתנים בגלל העור שלהם – לא נכון, בגלל שכבת השומן שלהם.
6. מספרם של הטיגריסים החיים היום בעולם הוא כ-3,200 בלבד – נכון
7. פינגווין מגלן בממוצע שוקל בערך 10 ק''ג – לא נכון, הוא שוקל בממוצע 4 ק''ג


אתר זה נבנה באמצעות