חידות בציורים

בחיות הציורים שלפניכם מוסיפים או מורידים אותיות, משלימים לפי הציור, ומקבלים מושג בנושא קיימות וסביבה. וגם: דף פתרונות והחידון בפורמט מקוון

https://greenwin.kkl.org.il/field_active/take_action/cleanupday/rebus/

אתר זה נבנה באמצעות