מהי קיימות?

מסר- קיימות זה ערך שחשוב להכיר ולפעול דרכו על מנת להיות משפיעים חיוביים בעולמינו. 

מתודה ראשונה: פירוק והצגה
 נשתף על המסך בזום הגדרות למונח "קיימות" על החניכים/ות לעיין מספר דקות ולבחור את ההגדרה שהם הכי מתחברים/ות אליה. )נספח 1) 

לאחר מכן כל חניכ.ה צריכ.ה להקריא את ההגדרה שבחר.ה ולהסביר למה בחר.ה דווקא בה.

 זמן: 15 דקות | נספחים: הגדרות לקיימות | ציוד: אין 

מתודה שניה: התבוננות
נשתף את החניכים/ות בסרטון הבא: ) ניתן לצפות יחד א ו לשלוח להם.ן בקבוצת וואטצאפ( 

https://www.youtube.com/watch?v=66QislQ8LWA

נקיים דיון בשאלה: 

  • האם קיימות נוגעת אך ורק לטבע או לעוד תחומי חיים? 
  • מי אחראי לפיתוח מקיים וירוק של החברה? 
  • האם הממשלה היחידה שאחראית? 
  • למה חשוב להתעסק בנושא זה?
  •  איך זה מתחבר אליכם באופן אישי?

 זמן: 15 דקות | נסחים: אין | ציוד: אין 


נספח 1 הגדרות למונח קיימות •

  • קיימות היא השקפת עולם דמוקרטית אופטימית, ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו מתוך הבנה עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ

 • קיימות היא היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. באקולוגיה, מערכת בת קְ יָמָ א היא מערכת שהמגוון הביולוגי שלה ופוריותה נשמרים לאורך זמן. ביצות ויערות בוגרים ובריאים הם דוגמאות למערכות ביולוגיות בנות קיימא. בשביל בני האדם, קיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הרחוק, מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית. 

• קיימות משפרת את איכות החיים של בני האדם בגבולות היכולת של המערכות האקולוגיות התומכות לשאת אותם

 • קיימות הינו מצב של שיווי משקל בין מערכות בטבע כך שאחת לא פוגעת בשניה. כאשר מדברים על קיימות מערכת אחת תהייה האדם והשפעתו על מערכות טבעיות אחרות.

 • קיימות, היא לגלות מחדש את הערך של הדברים המקיימים אותנו: האוויר והמים הנקיים, השקט של המדבר והמגוון של החורש הים תיכוני, שכונה בה ילדים משחקים בחוץ בבטחה, או קהילה בה קשיש הזקוק לעזרה יכול למצוא שכן הנכון לעזור.

אתר זה נבנה באמצעות