למה חשוב לחסוך?

מתודה 1 (10 דקות):

אביא תמונות של דברים שאנחנו מבזבזים (כסף, בקבוקי פלסטיק וזכוכית, חשמל וכו', נספח א') החניכים יצטרכו לסדר את התמונות לפי כמה אנחנו מבזבזים מכל דבר וממה אנחנו מבזבזים הכי הרבה.

מתודה 2:

כל חניך מקבל 10 אגורות. מקציבים זמן (לדוגמה 10 דקות) המטרה של כל חניך החליף את המטבע במשהו אחר(לדוגמה 10 אגורות תמורת פאץ' , פאץ' תמורת צמיד , צמיד תמורת 5 מסטיקים וכו). בתום הזמן שהוקצב החניכים חוזרים למעגל וכל אחד מראה מה הוא הצליח להשיג.

מתודה 3 - דיון (10 דקות):

  1. למה אנחנו מבזבזים?
  2. מה אנחנו מבזבזים הכי הרבה?
  3.  מה אפשר לעשות כדי להפסיק לבזבז?
  4. למה שנרצה להפסיק לבזבז?
אתר זה נבנה באמצעות