תחרות זיכרון פרטים

בוחרים חניך מתנדב.

כל אחד מהמשתתפים מסתכל על פרטי הלבוש של שאר המשתתפים האחרים. 

כולם עוצמים עיניים.

המדריך שואל לפי סדר שאלות על הלבוש במשחק למשל "מה הצבע של הנעליים של ____"

אתר זה נבנה באמצעות