זמן טבע- פלונטר

כותבים על מדבקות שאלות ותשובות בנושא המקום שבו מטיילים. 

הם מדביקים על הגוף את המדבקות ( כל אחד מקבל שאלה ותשובה) המטרה שלהם להתאים בין השאלה לתשובה.

לדוגמה:

איפה המקום שבו אנו מטיילים? ....
מתי המבצר שקרוב למסלול שבו אנחנו מטיילים נבנה? ...
מה אורך המסלול שלנו? ....
מה שם העץ שנפוץ באזור? ....

אתר זה נבנה באמצעות